10 Giờ 10 12 - 06

Đấu chiến thần

10k Copy

15k Copy

20k Copy

30k Copy

Tề
Thiên
Đại
Thánh

Sơ Lược

Đẹp trai nhất vùng, hiếu thuận với sư phụ, luôn che chở cho đàn em, gặp chuyện bất bình đều xông pha đầu tiên. Mỗi tội lắm lông, hay cục súc!

Thuộc tính

CÔNG (VẬT)

 • Kỹ năng 1
 • Kỹ năng 2
 • Kỹ năng 3
 • Kỹ năng 4

Thiên Băng Địa Liệt

Tấn công toàn bộ kẻ địch, gây 210% sát thương công kích và giảm giáp 300 điểm, duy trì 5s

Vạn Quân Nhất Kích

Tấn công toàn bộ kẻ địch, gây 200% sát thương công kích

Đấu Chiến Thánh Y

Tấn công toàn bộ kẻ địch, gây 100% sát thương công kích và tăng bạo kích bản thân

Đại Chánh Chi Nộ

Khi vào chiến đấu tăng 240 điểm nộ khí

THIÊN
BỒNG
NGUYÊN
SOÁI

Sơ Lược

Lỡ dại trêu chọc Hằng Nga nên bị đày xuống hạ giới. Uy lực đạt ở mức khá nhưng tật tham ăn, tham ngủ thì vô địch thiên hạ.

Thuộc tính

PHÒNG

 • Kỹ năng 1
 • Kỹ năng 2
 • Kỹ năng 3
 • Kỹ năng 4

Đinh Ba Loạn Vũ

Tấn công kẻ địch trong phạm vi, gây ra 150% sát thương công kích và tăng kháng Pháp bản thân

Đại Cật Đặt Cật

Tăng 200 điểm nộ khí và kèm Hộ Giáp

Trư Vương Chi Nộ

Trong chiến đấu, 3s nhận 30 điểm nộ khí

Đinh Ba Cuồng Vũ

Tấn công toàn địch, gây choáng trong 3s

ĐÔNG
HẢI
LONG
VƯƠNG

Sơ Lược

Chỉ thích biển và không thích gì ngoài biển. Muốn vượt qua ông lão biển này không phải chuyện dễ!

Thuộc tính

CÔNG (PHÁP)

 • Kỹ năng 1
 • Kỹ năng 2
 • Kỹ năng 3
 • Kỹ năng 4

Thủy Mạn Kim Sơn

Công kích toàn bộ kẻ địch, gây ra 190% sát thương pháp thuật

Truyền Oa Nộ Hống

Tấn công kẻ địch trong phạm vi, gây ra 100% sát thương và giảm 100 điểm nộ khí

Hải Hoàng Chi Ngạo

Khi vào chiến đấu tăng 240 điểm nộ khí

Long Tộc Huyết Thống

Tấn công kẻ địch, gây giảm tốc 50%

Đường
Tăng

Sơ Lược

Vì đẹp trai nên dù có hay nói đạo lý và cằn nhằn, các cô gái cũng sẵn sàng bỏ qua. Dáng dấp thư sinh nhưng nội công mạnh mẽ!

Thuộc tính

TRỊ

 • Kỹ năng 1
 • Kỹ năng 2
 • Kỹ năng 3
 • Kỹ năng 4

Độ Hóa Chúng Sinh

Hồi HP toàn đội, hiệu quả trị liệu bằng 250% sát thương pháp thuật, kèm Hộ thuẫn cho đồng đội có HP thấp nhất, chặn 150% sát thương công kích

Đại Từ Đại Bi

Hồi HP toàn đội, hiệu quả trị liệu bằng 200% sát thương pháp thuật

Khẩn Cô Chú Pháp

Tấn công ngẫu nhiên 1 kẻ địch, gây ra sát thương duy trì tương ứng 180% sát thương pháp thuật trong 5s

Khẩn Cô Hàng Ma

Trong chiến đấu, 3s nhận 30 điểm nộ khí

Ngư
Yêu

Sơ Lược

Do chỉnh sửa nhan sắc chưa đạt level quy định nên mới ra hình thù như bây giờ. Cũng vì vậy mà hận thù thế gian, ngày ngày đóng cửa tu luyện nội công.

Thuộc tính

CÔNG (PHÁP)

 • Kỹ năng 1
 • Kỹ năng 2
 • Kỹ năng 3
 • Kỹ năng 4

Lưu Sa Hà Thủy

Công kích toàn bộ kẻ địch, gây ra 190% sát thương pháp thuật, xóa hiệu ứng có lợi

Ngư Yêu Tiên Dược

Tăng Pháp Công, Vật Công của toàn đội thêm 20%, duy trì 5s

Kích Lưu Dũng Tiến

Trong chiến đấu, tăng toàn đội 700 điểm Hấp Huyết

Lưu Sa Phụ Thân

Lưu Sa Hà Thủy kèm hiệu quả giảm tốc

CỬU
CUNG

Sơ Lược

Bánh bèo điệu đà, thích mặc đẹp, ăn ngon. Nhiều anh muốn tán tỉnh nhưng thấy khả năng công kích của cô nàng đều phải khiếp sợ mà tránh xa.

Thuộc tính

CÔNG (PHÁP)

 • Kỹ năng 1
 • Kỹ năng 2
 • Kỹ năng 3
 • Kỹ năng 4

Tùy Tâm tùy tính

Công kích kẻ địch có Kháng Pháp thấp nhất, gây ra 450% sát thương pháp thuật và tạo ra sát thương với kẻ địch gần đó

Cửu Linh Đại Pháp

Công kích kẻ địch có Kháng Pháp thấp nhất, gây ra 450% sát thương pháp thuật

Linh Động Quang Ba

Tấn công toàn bộ kẻ địch, gây ra 100% sát thương pháp thuật

Cửu Chuyển Càng Khôn

Khiến Linh Động Quang Ba giảm 500 kháng pháp đối thủ